terug menu geluksnummersinfo


Privacy StatementPrivacy Statement

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van essentieel belang voor geluksnummers.info Hoezeer informatie de basis is om u een goede dienstverlening te bieden, is ons belangrijkste goed: uw vertrouwen. E�n van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van cli�nten. De volgende belofte spreken wij dan ook uit naar onze individuele klanten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Persoonsregistraties en straks de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen. De gegevens van klanten en bezoekers, de cli�nten, worden opgenomen in onze klantenadministratie. Conform de Wet persoonsregistraties is deze registratie aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is J.P. van Hove, handelend onder geluksnummers.info, gevestigd aan het diamantplein 54, 2332 HT Leiden. Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Dit omvat ook het op de hoogte te houden van onze klanten over interessante aanbiedingen van onze producten en diensten en om onze commerci�le activiteiten te administreren. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van klanten.

Clickgedrag

Op de website van geluksnummers.info worden tevens algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor cli�nten meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

geluksnummers.info maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. geluksnummers.info maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de geluksnummers.info site gemakkelijker te maken.

Diese Website benutzt den FlashCounter Statistikservice, einen kostenlosen Dienst der Augsburger Webagentur Team23 zur statistischenAuswertung der Besucherzugriffe. F�r die technische Umsetzung werden Cookies (Textdateien, die auf dem Computer der Besucher der Webseite gespeichert werden) und die Speicherung Ihrer IP-Adresse ben�tigt. Diese Daten sind f�r den Anbieter nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenf�hrung der IP-Adresse mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die IP-Adressen und Cookies werden in der Regel nach einigen Tagen aber sp�testens nach einem Monat gel�scht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen �ber Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server der Team23 Internetagentur in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird vor deren Speicherung anonymisiert.

Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell v�llig anonym von der FlashCounter Webanalyse erfasst.

Wenn Sie dies nicht w�nschen, k�nnen Sie die Installation von Cookies durch eine entsprechendeEinstellung Ihrer Browser-Software generell verhindern. In diesem Fall k�nnen jedoch auf diversen Websites nicht s�mtliche Funktionen uneingeschr�nkt nutzbar sein.

Eine weitere M�glichkeit, nicht von der Webanalyse erfasst zu werden, ist ein Widerspruch inForm der Speicherung eines sogenannten Opt-Out-Cookies in Ihrem Browser. Solange dieser in Ihrem Browser abgelegt ist, wird FlashCounter Ihre Benutzerdaten nicht analysieren.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Widerspruch nicht mehr nachvollzogen werden kann, wenn Sie dieWebsite mit einem anderen Browser besuchen oder den Opt-Out-Cookie zwischenzeitlich gel�scht haben. In diesem Fall ist eine erneute Speicherung des Opt-Out-Cookies n�tig.

Klicken Sie den folgenden Link, um den FlashCounter-Opt-Out-Cookie in Ihrem Browserabzulegen: http://fc.webmasterpro.de/optoutcookie.html

Als in de browser het gebruik van cookies is uitgezet, zijn nog steeds de meeste onderdelen van de website te bezoeken.

Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie. Medewerkers die ons privacy statement overtreden, zullen disciplinair worden gestraft. De infrastructuur en programma�s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben ge�nformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen. Wij zullen te allen tijde het beheer over de vertrouwelijkheid van onze klantinformatie blijven voeren. Wij kunnen daarentegen voorzien in (interessante aanbiedingen van) producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Deze bedrijven wordt niet toegestaan enige klantinformatie op te slaan, tenzij de klant duidelijk heeft aangegeven ge�nteresseerd te zijn in hun producten en diensten. Uiteraard heeft een cli�nt inzage in de gegevens die geluksnummers.info hem vastlegt. Schriftelijke verzoeken daartoe dienen te worden toegezonden aan:

geluksnummers.info o.v.v. inzage persoonsgegevens diamantplein 54 2332 HT Leiden

De cli�nt krijgt dan bij inzage de op hem betrekking hebben gegevens thuisgestuurd. Op deze wijze kan de cli�nt tegen een vergoeding van � 4,55 mededeling ontvangen van de gegevens die door geluksnummers.info worden bewaard. Voor verzending van onze folder, mailingen, en andere producten, alsmede incassering van lidmaatschapsgelden of andere gelden, wisselen wij klantgegevens uit over onze klanten met gerespecteerde organisaties en instellingen. Wij trachten klantgegevens zo compleet, up to date en accuraat mogelijk te houden. In voorkomend geval bestaat tevens het recht om aanpassing of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek geluksnummers.info redelijkerwijs gevolg zal geven. Indien er vragen zijn over het privacybeleid van geluksnummers.info, dan kunnen deze worden gericht aan:

geluksnummers.info o.v.v. privacybeleid diamantplein 54 2332 HT Leiden

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge�nteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. U vindt aanvullende informatie in bijlage A van het bestand -NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF)-. Wij wijzen u erop dat deze voorbeeldtekst te allen tijde door het NAI kan worden gewijzigd.

geluksnummers.info behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van geluksnummers.info.

naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

Contact - Disclaimer - Privacy © Copyright 2000- - J.P. van Hove -