terug menu geluksnummersinfo


Disclaimer
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij De Lotto en geluksnummers.info dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

geluksnummers.info staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van geluksnummers.info, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.


naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000- - J.P. van Hove -
Contact - Disclaimer - Privacy