3000 jaar tijdsprong voor uw Lotto Jackpot cijfers getallen
lotto getallen tijdmachine
achteruit met de Jackpot Getallen Machine vooruit met de Jackpot Getallen Machine

Jackpot Getallen TijdMachine !

Haal binnen die

3000 Jaar oude Getallen

Met deze oude Toverstok

toverstok
Klik:
..dan:

Tadadadaaa..:

Uw Jackpot cijfers/Getallen !

Droomtijd

Hoe het allemaal begon
Over het ontstaan van de aarde en het leven op aarde bestaat bij de aboriginals deze mythe : In het begin was de aarde plat en kleurloos . Er waren geen bergen , geen rivieren en er was ook geen leven. Toen begon de droomtijd . 'Droomtijd' heeft niets met 'dromen' in de gebruikelijke betekenis van het woord te maken . Droomtijd heeft te maken met schepping , heden en toekomst . Het droomtijd verhaal vertelt over het begin van het leven , toen de grote vooroudergeesten uit de aarde opstegen. Ze gaven het land vorm en leven : de rondzwervende geesten gaven aan alles leven ,ook aan de aboriginals . Zodra zo'n geest iets aanraakte ,werd het aangeraakte doordrenkt met geestkracht en die kracht kon weer overgaan op andere voorwerpen en levende wezens . Ze gaven hun geestkracht aan planten en dieren ,rivieren ,rotsen ,grotten en poelen , meestal waren dat opvallende herkenningspunten in het landschap die tot op de dag van vandaag heilige plaatsen voor de aboriginals zijn . In die tijd , in de droomtijd dus ,werd door deze mythisch wezens de basis gelegd voor de traditionele levenswijze van de inboorlingen , die hun rechtstreekse afstammelingen zijn . Volgens die traditie werden hun voorouders door de 'droomtijdwezens' onderwezen in de juiste manier van leven en de juiste manier om met de aarde en de natuur om te gaan .

Waar ligt de grens tussen droomtijd en bewuste tijd ?

De grens tussen droomtijd en bewuste tijd is in de gedachtenwereld van de aboriginals heel vaag . Hun voorouders leven voort in de droomtijd , maar zij kunnen zich nog steeds op allerlei manieren manifesteren , bijvoorbeeld in de dromen van de levenden , maar ook in het onweer , de zandstormen en de geheime totems van de stammen . Overal is de magische kracht aanwezig , waar de oergeesten de levende en dode natuur mee hebben bezield . Daarom hebben de aboriginals ook een diep ontzag voor de natuur en gaan er ook met een grote omzichtigheid mee om . Dus de aboriginals leven niet alleen in de tijd van het hier en nu , de tijd die de mens bewust beleeft . Zij geloven dat achter de tijd van het bewustzijn de 'droomtijd' ligt .Omhoog: omhoog met de Jackpot Getallen Tijdmachine

J.P. van Hove - Disclaimer - Privacy
© Copyright 2000-

tijdsprong tijdmachine
700jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 800jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 900jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 1000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 2000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 3000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 4000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine
stop lotto tijdmachine