900 jaar tijdsprong voor uw Lotto Jackpot cijfers getallen
lotto getallen tijdmachine
achteruit met de Jackpot Getallen Machine vooruit met de Jackpot Getallen Machine

Jackpot Getallen TijdMachine !

Haal binnen die

900 Jaar oude Getallen
Met(h)usalem of Mat(h)usalem, ook wel aangeduid als Methusalach of Metuselach (Hebreeuws: ??????-Metoeshelach) zou volgens de (Hebreeuwse) Bijbel 969 jaar oud zijn geworden en daarmee de oudste persoon aller tijden zijn. In dit boek wordt hij beschouwd als een van de aartsvaders.

Metusalem is de zoon van Henoch die 365 jaar oud zou zijn geworden en Metusalem op zijn 65e verwekte. Metusalem is op zijn beurt de vader van Lamech die hij op zijn 187e kreeg. Lamech zelf zou 777 jaar oud zijn geworden.

Metusalem was de zevende generatie na Adam en Eva. Hij werd geboren in het 687e jaar van Adams leven en werd vader van Lamech in het 874e jaar van Adams leven, 56 jaar voor diens dood (zie Genesis 5:22-27).

Volgens de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, werd Metusalem 'slechts' 782 jaar oud, waarmee Adam met 930 jaar de oudste zou zijn. Volgens de Tenach, de joods-Hebreeuwse oorspronkelijke tekst van het Oude Testament, zijn die 782 jaren echter Metusalems levensjaren na de geboorte van zijn zoon Lamech waarmee men de volgende generatie van de mensheid zou hebben willen aanduiden.Omhoog: omhoog met de Jackpot Getallen Tijdmachine

J.P. van Hove - Disclaimer - Privacy
© Copyright 2000-

tijdsprong tijdmachine
700jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 800jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 900jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 1000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 2000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 3000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 4000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine
stop lotto tijdmachine