1000 jaar tijdsprong voor uw Lotto Jackpot cijfers getallen
lotto getallen tijdmachine
achteruit met de Jackpot Getallen Machine vooruit met de Jackpot Getallen Machine

Jackpot Getallen TijdMachine !

Haal binnen die

1000 Jaar oude Getallen Met deze Kristallen Bol

tijdmachine jackpot getallen kristallenbol


Hoeveel Jackpot getallen?


Hoeveel Jackpot getallen?


De Jackpot Getallen
Het gebruik van de kristallen bol wordt reeds vermeld in schriftelijke overleveringen van rond het begin van de 12de eeuw. In de verre oudheid werd ondermeer een zilveren beker gebruikt om de toekomst te schouwen in diens glans. Daarover staat al een vermelding in het boek Genesis.

Door in een spiegel of een kristallen bol te kijken,( de spiegel of kristallenbol is dan een inductor, een instrument waarmee je tot een bepaald concetratiepunt kunt komen ) kijk je a.h.w. in het niets en is het mogelijk een ander geeelte van je hersens te laten werken, daardoor zie je iets anders dan dat je aan het waarnemen bent. Je schakelt dan je eigen gedachte uit. Op deze manier is het mogelijk om je onderbewustzijn te laten werken. Het geeft dan informatie door die je niet zelf bedenkt of je pakt informatie op van iemand die tegenover je zit. Je bent dan in een geestes toestand waarin je visioenen kunt krijgen.

Een millennium is een tijdvak van duizend jaren.

In meer specifieke zin wordt over een millennium gesproken als een tijdvak van duizend jaren dat begint met een kalenderjaar waarvan het jaartal eindigt op 001 en eindigt met een kalenderjaar waarvan het jaartal eindigt op 000 (bijvoorbeeld 1001 tot en met 2000). Omdat de christelijke jaartelling, net als iedere jaartelling, begint te tellen bij het jaar ��n, is er geen jaar nul. Naar analogie van het feit dat iemand die op 1-1-1 werd geboren zijn tiende verjaardag op 1-1-11 zal hebben gevierd, moeten we onze decennia (en evenzo onze eeuwen en millennia) tellen vanaf het tijdstip 1-1-1 00:00; dit is de sleutel tot de oplossing van de millenniumkwestie. Het eerste millennium eindigde op het tijdstip 31-12-1000 24:00 = 1-1-1001 00:00; er waren 1000 jaren voorbij sinds het (ge�xtrapoleerde) begin van de jaartelling. Dit is dus het tijdstip van de eerste millenniumwisseling. Analoog is 31-12-2000 24:00 = 1-1-2001 00:00 het tijdstip van de tweede millenniumwisseling.Omhoog: omhoog met de Jackpot Getallen Tijdmachine

J.P. van Hove - Disclaimer - Privacy
© Copyright 2000-

tijdsprong tijdmachine
700jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 800jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 900jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 1000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 2000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 3000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine 4000jaar tijdsprong in de Jackpot Lotto Tijdmachine
stop lotto tijdmachine