terug menu geluksnummersinfo


Maakt Geld

gelukkig ?Rijke mensen zijn gemiddeld gelukkiger dan arme. Maakt geld dus gelukkig? Nou, misschien werkt het ook wel andersom, bedachten twee eigenwijze onderzoekers. En inderdaad: wie positief in het leven staat, gaat later meer verdienen.

Naar verbanden tussen geld en geluk is heel veel onderzoek gedaan, maar altijd vanuit het idee dat iemands inkomen bepaalt hoe gelukkig hij of zij is. Zelfs hebben ze uitgezocht of het omgekeerde misschien ook opgaat: heeft iemands levensgeluk invloed op de hoeveelheid geld die er binnenkomt?

Ik zal het meteen maar verklappen: hun antwoord is ja. Hoe gelukkiger jonge Amerikanen zich als tiener of jonge twintiger voelden , hoe hoger hun inkomen op hun 29ste. Het verband leek trouwens vooral negatief, merken de onderzoekers op: diep ongelukkige 22-jarigen verdienden zeven jaar later 30 procent onder het gemiddelde, terwijl de gelukkigste groep maar 10 procent boven dat gemiddelde salaris zat. Van de vijf gelukscategorieën verdiende alleen de hoogste meer dan gemiddeld.

Gelukkige meerderheid

Wat de vraag oproept: waarom verdienden deelnemers aan dit onderzoek bijna allemaal minder dan het gemiddelde van die zelfde groep? Navraag bij de onderzoekers leert: dat lijkt maar zo. 'Het antwoord op je vraag is dat de grote meerderheid in de categorieën valt van "tevreden" en "zeer tevreden" mensen, zoals je eigenlijk altijd ziet bij onderzoek naar geluksbeleving. Daarom ligt het gemiddelde inkomen veel dichter bij dat van de mensen in die categorieën.'

(Overigens is het logisch dat de meerderheid van de mensen minder verdient dan het gemiddelde, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Een enkeling die miljoenen verdient, haalt het gemiddelde namelijk sterk omhoog, terwijl zulke uitschieters aan de onderkant niet bestaan. Daarom wordt vaak een andere maat gebruikt: de mediaan. Dat is het inkomen dat in het midden staat als je de inkomens van iedereen op een rij zet. Het verschil tussen gemiddelde en mediaan is in de VS fors: in 2004 was een gemiddeld inkomen bijvoorbeeld $60.528, terwijl de mediaan maar $43.389 was.)

Deze cijfers, afkomstig van vragenlijstonderzoek onder ruim vijftienduizend jonge Amerikanen, vertellen natuurlijk nog steeds niet echt of geluk geld oplevert. Het zou ook kunnen zijn dat kinderen in rijke gezinnen gelukkiger zijn en meer kans maken op een goede baan, om maar een voor de hand liggende mogelijkheid te noemen. Maar gelukkig, er waren meer gegevens van de deelnemers. Zo konden de onderzoekers bijvoorbeeld broers en zussen met elkaar vergelijken. Die komen natuurlijk uit een even rijk gezin. Ook bij hen bleek geluk een goede voorspeller voor het latere inkomen: meestal ging de blijste broer of zus later het meest verdienen.

Dagelijks leven

Het is trouwens wel oppassen met termen als 'geluk', en ik ga er hier wat slordig mee om. Psychologen maken sinds kort liever een tweedeling tussen 'life satisfaction', dat is het oordeel dat je geeft als je echt even over je leven nadenkt, en 'emotional well-being', waarmee je aangeeft hoe je je in het dagelijks leven voelt. Bij dit onderzoek zijn ze beide gebruikt, en hadden ze beide een grote voorspellende waarde voor het later inkomen. Uit onderzoek naar de vraag of geld gelukkig maakt, is gebleken dat een hoog salaris wel de 'life satisfaction', maar nauwelijks de 'emotional wellbeing' vooruit helpt. Vrij vertaald: nee, geld maakt niet gelukkig in het dagelijks leven, maar alleen op de momenten dat je eraan denkt.

Hebben deze onderzoekers nu inderdaad aangetoond dat blije mensen beter in staat zijn geld te verdienen? Ze vinden in elk geval een sterk verband, en hebben ook geprobeerd uit te zoeken via welke mechanismen geluk tot meer geld kan leiden. Zo zagen ze onder meer dat degenen die als jongere goed scoorden qua geluk, als 29-jarige vaker een baan hadden en vaker waren afgestudeerd. Het sluit natuurlijk ook wel aan bij het beeld dat iedereen heeft: een energieke optimist verzet meestal meer werk dan iemand die het allemaal niet ziet zitten.

Somberheid wordt zo een self-fulfilling profecy.

(E.Veerman )

top/menu:luckynumbers4u menu


Staatsloterij brengt geluksbeleving Nederland in kaart


Wie denkt dat Nederlanders in tijden van crisis alleen aan zichzelf denken heeft het mis. Uit een grootschalig onderzoek dat de Staatsloterij liet uitvoeren blijkt dat we ons geluk graag willen delen met de mensen om ons heen. Individualisme lijkt niet meer van deze tijd.
De Staatsloterij heeft onderzoek gedaan naar de beleving van geluk onder 2485 Nederlanders. "We zijn een gelukkig land. Drie kwart van de Nederlanders geeft aan gelukkig te zijn. Het geluk dat we ervaren delen we graag met familie", aldus Frans van Steenis, algemeen directeur van de Nederlandse Staatsloterij. Hoewel een goede gezondheid (94%) door Nederlanders als de belangrijkste bijdrage voor geluk wordt gezien, is de rol van familie en vrienden erg groot. Zo geeft 82% aan dat het eigen geluk delen met familie of vrienden belangrijk is voor het ervaren van eigen geluk. Ook worden we gelukkig als we familie kunnen helpen (83%). Het feit dat we 's avonds het meest gelukkig zijn (49%) bevestigt de grote rol van deze mensen omdat we dit deel van de dag veelal met onze familie doorbrengen. Opvallend is dat we onze eigen invloed op het geluk van anderen onderschatten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat slechts 54% van de Nederlanders vindt dat zijn eigen geluk een inspiratie kan zijn voor anderen. Andersom is het heel anders. 85% van de Nederlanders voelt zich gelukkig als zij de directe familie gelukkig zien.

De rol van geld bij geluk

We genieten van geld als we dit kunnen delen met anderen. Bijna 7 op de 10 Nederlanders geeft aan blij te worden als ze iets voor een ander kunnen kopen. Opvallend is dat meer mannen (43%) gelukkig worden als ze hun geld besteden aan een verrassing voor hun partner dan vrouwen (34%). Het gaat dan niet direct om grote cadeaus, geld kan ook geluk brengen als we er een klein presentje voor kopen. Twee derde van de Nederlanders vindt het leuk om spontaan een bos bloemen voor iemand te kopen of iemand een kaartje te sturen. Geld kan af en toe ook tot enige zorgen leiden. 35% van de respondenten zegt wel eens wakker te liggen over geld. Overigens geeft 22% aan dat ze nergens wakker van ligt. Ondanks dat geld geen directe bijdrage levert aan het geluk is het wel een belangrijke basisvoorwaarde. Slechts 6,7% van de Nederlanders geeft aan dat geld geen rol speelt in de geluk beleving.naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000- - J.P. van Hove -
Contact - Disclaimer - Privacy