terug menu geluksnummersinfo


Geluk en Midlife crisis,

hetzelfde bij Mensen en Apen :Slecht nieuws voor mannen van een zekere leeftijd, die hun midlifecrisis wijten aan het moderne, stressvolle leven. Mogelijk komt het helemaal niet door al dat harde werken, hypotheeklasten, opgroeiende kinderen en andere stressfactoren, maar zit de midlifecrisis simpelweg in onze genen. Daar gaat je excuus, al krijg je er direct een wetenschappelijke verklaring voor terug.

Uit gedragsstudies is gebleken dat de (gemiddelde) mate van geluk het hoogst is in onze kindertijd, vervolgens gestaag afneemt tot het dieptepunt bereikt is (op middelbare leeftijd), waarna de mate van geluk weer stijgt. We zijn het gelukkigst aan het begin en aan het eind van ons leven. Geluk afgezet tegen leeftijd levert een U-vormige curve op.

Onderzoekers bestudeerden 500 chimpansees en orang-oetangs in gevangenschap. Ze kregen hierbij hulp van verzorgers, vrijwilligers en andere mensen die nauw bij de apen betrokken waren, zodat er een zo volledig mogelijk beeld ontstond over een langere periode. Wat bleek? Apen vertonen hetzelfde beeld als mensen. Ze zijn het gelukkigst in hun jeugd en aan het eind van hun leven. Ongeveer halverwege zit de dip. Apen in midlifecrisis.

Professor Andrew Oswald van Warwick University zegt er het volgende over: "We hadden gehoopt een beroemde wetenschappelijke puzzel te begrijpen: waarom volgt het menselijk geluk min of meer een U-vorm door het leven? Uiteindelijk blijkt dat het niet komt door hypotheken, verbroken huwelijken, mobiele telefoons, of een van de andere parafernalia van het moderne leven. Apen hebben ook een uitgesproken midlifecrisis zonder al die dingen."

Hoewel niet uit te sluiten valt dat moderne culturele aspecten een invloed hebben op onze stemming, onze mate van geluk, suggereert deze studie dat er biologische aspecten verantwoordelijk zijn voor de U-vormige curve. Mogelijke verklaringen zijn dat geluk gerelateerd is aan de lengte van het leven (mensen en apen die het langst leven zijn het gelukkigst), of dat onze hersenen bepaalde veranderingen ondergaan gedurende het leven, met de schommeling van het geluk tot gevolg.

Een derde verklaring zou kunnen zijn dat oudere mensen en apen meer tijd hebben (gehad) om dingen te doen die ze leuk vinden, ofwel haalbare doelen voor zichzelf stellen, waardoor ze zich tevredener voelen.

(grenswetenschap.nl)

naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000- - J.P. van Hove -
Contact - Disclaimer - Privacy