Hoe zit dat met een kristallen bol:
geluksnummer4 (60K)


Het gebruik van de kristallen bol wordt reeds vermeld in schriftelijke overleveringen van rond het begin van de 12de eeuw. In de verre oudheid werd ondermeer een zilveren beker gebruikt om de toekomst te schouwen in diens glans. Daarover staat al een vermelding in het boek Genesis.

Maar ook door in het water te kijken, raak je gemakkelijk gehypnotiseerd en kan je een toekomst beeld zien. Tegenwoordig zijn er nog zenboedisten die in een vijver kijken om visioenen te krijgen. Aan de manier waarop het water beweegt, kolkt of stroomt kunnen ze dingen aflezen.

Op een gegeven moment maakte het water plaats voor de spiegel, water is niet altijd glad en een spiegel wel. En rond de 13e eeuw werden spiegels gemaakt van bergkristal .

Door in een spiegel of een kristallen bol te kijken,( de spiegel of kristallenbol is dan een inductor, een instrument waarmee je tot een bepaald concetratiepunt kunt komen ) kijk je a.h.w. in het niets en is het mogelijk een ander geeelte van je hersens te laten werken, daardoor zie je iets anders dan dat je aan het waarnemen bent. Je schakelt dan je eigen gedachte uit. Op deze manier is het mogelijk om je onderbewustzijn te laten werken. Het geeft dan informatie door die je niet zelf bedenkt of je pakt informatie op van iemand die tegenover je zit. Je bent dan in een geestes toestand waarin je visioenen kunt krijgen.

Kristal is een doorzichtig natuurproduct, dat met moeite uit de aarde is te winnen, maar zij bevordert de concentratie en de helderheid van de geest.

De kristallen bollen zijn gemaakt van bergkristal, maar niet in de vorm zoals de natuur ze heeft gemaakt. Bergkristal vertoont breukvlakken, die ontstonden bij het groeien van het kristal. Er zijn bollen gedraaid uit natuurlijk bergkristal zonder innerlijke fouten, maar deze zijn uiterst zeldzaam en voor de modale sterveling onbetaalbaar.
Voor het vervaardigen van de kristallen bollen worden brokken bergkristal gesmolten tot een troebele massa. Vermits bergkristal bestaat uit siliciumdioxide wordt er aan deze massa puur silicium toegevoegd tot het geheel compleet transparant is geworden.

Naar het Menu:menu primera van Hove

Google met Primera van Hove


© Copyright 2000
J.P. van Hove
Disclaimer - Privacy