Hoe zit dat met:

GeluksGetallen en GeluksNummersRijswijk, 1 oktober 2008 - Meer dan de helft van Nederland is bijgelovig. Uit onderzoek in opdracht van:

Krasloten/ de Lotto

voor de introductie van het Kraslot 'Gouden 7' bleek dat 55 procent van de Nederlanders een geluksgetal heeft en gebruikt voor o.a. de Lotto of eindcijfers van een Staatslot. Mensen met een geluksgetal zijn tevredener met de hoeveelheid geluk in hun leven. De zeven wordt het vaakst ingezet om het lot een handje te helpen. Volgens deskundigen is dit niet voor niets; het geluksgetal zeven heeft namelijk echt invloed.

Uit een analyse van

De Lotto

de moedermaatschappij van Krasloten, bleek dat 30 procent van de abonnees een zeven kiest bij het automatisch meespelen met Lotto. "Dat is bovenmatig veel,"  zegt Jaap Stavast, directeur Technologie & Ontwikkeling van De Lotto. "Is dat toeval, of zijn Nederlanders bijgelovig? Dit hebben we laten onderzoeken en het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders een

geluksgetal

heeft (55%) en dat de zeven hierbij het populairst is."Waarom

geluksgetallen ?

Dr. ir. Sytze Kingma, socioloog aan de VU Amsterdam, zegt dat mensen met geluksnummers zekerheid kunnen scheppen in onzekere situaties: "Het geeft iets van houvast. Dit geldt voor kansspelers, maar bijvoorbeeld ook voor straaljagerpiloten in Irak." Het Nederlandse bijgeloof is volgens Albert van der Zeijden, van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, mede gevormd door onze landbouwcultuur: "Misoogsten moesten koste wat kost voorkomen worden, daardoor ging men oogsten op bepaalde datums die geluk brachten."

Randstedelingen bijgeloviger
Zowel leeftijd als leefomgeving blijken van invloed op het geloof in geluksgetallen. Jongeren in de leeftijd 18 tot 24 jaar hebben opvallend vaker (66%) een geluksgetal dan ouderen (46%) in de leeftijdscategorie 55 tot en met 65 jaar. Randstedelingen lijken bijgeloviger dan de rest van Nederland. Bijna zeventig procent van de Randstedelingen heeft een geluksgetal ten opzichte van gemiddeld 54 procent in de rest van het land. "Dit kan te maken hebben met de multi-etnische afkomst van een groeiend aantal randstedelingen", zegt Albert van der Zeijden, van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. "Het is bekend dat Surinamers en Antillianen er meer in geloven dan de spreekwoordelijke 'nuchtere' Nederlanders. Ze durven er althans meer voor uit te komen." Opvallend is verder dat evenveel mannen als vrouwen een geluksgetal hebben.

Bijgeloof maakt gelukkiger
Veel mensen in het onderzoek geven aan dat ze wel wat meer geluk kunnen gebruiken in hun leven. Maar bij mensen die relatief vaak een geluksgetal hebben - jongeren en Randstedelingen - speelt dit beduidend minder. Onder jongeren is de groep die uitkijkt naar meer geluk 16 procent kleiner dan onder ouderen. Geloof in geluksgetallen lijkt dus echt gelukkiger te maken.

De

7

wordt vaak ingezet
De meeste Nederlanders (36%) - zowel mannen als vrouwen - zetten hun geluksgetal in de eerste plaats in bij spelletjes en om de lotto te winnen. Ook werden het bepalen van een trouwdatum en het kiezen van een rugnummer bij sport genoemd.

Populairste geluksgetallen - Top 3


1. Zeven (21%)
2. Dertien (13%)
3. Acht (10%)

De

zeven

blijkt veruit het meest voorkomende geluksgetal (21%) in Nederland. Opvallend genoeg staat het 'ongeluksgetal' 13 op de tweede plaats van meest voorkomende geluksgetallen.

Kracht van de zeven verklaard
"De populariteit van de zeven in Nederland komt door de invloed van de Bijbel waarin de zeven een heilig getal is," zegt Albert van der Zeijden, van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. "Verder krijgt een geluksgetal kracht door het geloof dat je er in hebt. Je wordt zelfverzekerder."

Prof. dr. Jan Hogendijk, hoogleraar Geschiedenis van de Wiskunde aan de Universiteit Leiden, schrijft: "Veel getallenmystiek heeft direct of indirect te maken met sterrenkunde. Dat zeven een heilig getal is, kan ten dele verklaard worden uit het feit dat er in de sterrenkunde [ooit] zeven zichtbare planeten waren: zon, maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus."

Prof. dr. Robert Tijdeman, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Leiden en vooraanstaand onderzoeker in de getaltheorie zegt: "Geluksgetallen zijn vooral zeldzame getallen. De magische getallen drie, zeven, elf en dertien zijn allemaal priemgetallen. Dat type getallen - alleen deelbaar door één of door zichzelf - is zeldzaam en daarom vinden we ze bijzonder. Je ziet in de handel bijvoorbeeld zelden een doosje met zeven artikelen. De aantallen die je koopt zijn meestal een samengesteld getal, zoals negen (drie x drie), acht (twee x vier) en zes (twee x drie). Het kan mogelijk ook te maken hebben met dobbelen. Dat is een heel oud spel, en statistisch gezien gooi je met twee dobbelstenen het vaakst een zeven.

Krasloten komt met Gouden 7
Het kraslot Gouden 7 heeft Krasloten speciaal ontwikkeld rond de magische kracht van de zeven. Krassers maken kans op de hoogste krashoofdprijs ooit (777.777 Euro)

De gegevens in dit persbericht komen voort uit een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in augustus 2008. Het veldwerk is verricht met behulp van een webbased survey. De resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van 600 respondenten en zijn representatief voor de Nederlandse bevolking tussen 18 en 65 jaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Lap van de afdeling PR van De Lotto, Tel: +31 (0)6-13855512, E-mail: lap@lotto.nl

De lotto winnen met bijgeloof?
Test je bijgeloof!


Naar het Menu:menu primera van Hove

Google met Primera van Hove


© Copyright 2000
J.P. van Hove
Disclaimer - Privacy