terug menu geluksnummersinfo


Frequentie Analyse

een Lotto/Loterij Geluksnummers methode :


---"Getting an inch of snow is like winning 10 cents in the lottery". Bill Watterson ---

inchofsnow in de lottoLotto nummers menu NIEUW: De Lotto Uitslagen vanaf 1974, meest voorkomende Lotto Getallen, de juiste analyse Strategie, ga naar: delottouitslagen vanaf 1974-2009

...Als ze al meedoen in zulke grote Loterijen, zullen deze spelers - zich bewust van waar ze aan meedoen - alles doen watze kunnen om hun kansen te verhogen. wat zou dat zijn ? de meeste mensen die zich toeleggen op Lotto nummerselectiemethoden of strategieën en veelvoudig winnaars zijn het erover eens dat dit een van de beste methoden is:

Frequentie Analyse:

Volgens Wikipedia: "het onderzoek naar de frequentie van letters of groepen van letters van een versleutelde tekst. Hetwordt gebruikt als hulpmiddel voor het breken van klassieke cryptografie. De methode is gebaseerd op het feit datbinnen elke geschreven taal er frequentie waar te nemen is van bepaalde letters of lettercombinaties.Frequentie analyse vereist een basiskennis van de karakteristieken van een bepaalde taal, zo komen de E, N en A het meeste voor in het Nederlands. De meest voorkomende letters in het Frans zijn bijvoorbeeld E A I S T en van het Duits E N I R S"

--- “No woman can endure a gambling husband, unless he is a steady winner” Thomas Dewar quotes ---

women and lottoMaar voor Lotto nummer selectie kan deze frequentie analyse natuurlijk ook uitstekend worden gebruikt, in het kort komt het erop neer dat de nummers worden bijgehouden die in een bepaalde periode worden getrokken in een Lotto/Loterij.Je kunt het vergelijken met de paardenrennen waarin de toekomstige winstkansen van een paard worden bepaald, aan de hand van zijn prestaties in het verleden.

---"In gambling the many must lose in order that the few may win” George Bernard Shaw quotes---

Nummers die veel voorkomen in een bepaalde lotto/loterij worden hete nummers genoemd, sommige spelers zullen met dezenummers spelen, enkel in de veronderstelling dat deze nummers veel voorkwamen in het verleden deze dus ook weer veel zullen voorkomen in de toekomst.

Maar zo eenvoudig is het niet, andere spelers geloven dat zulke nummers juist aan het verdwijnen zijn, dus volgen ze dekoude nummers, de nummers die nog niet zijn gevallen. De meeste specialisten echter zullen een combinatie spelen van dezehete en koude nummers. Sommige mensen spelen zelfs een combinatie van hete, koude en persoonlijkegeluksnummers !

Ondanks dat er bepaalde patronen in een lotto/loterij lijken te zitten, doen alle Lotto/loterijen er alles aan om denummers die worden getrokken echt volkomen willekeurig te laten vallen. Patronen die zichtbaar zijn, zijn duswaarschijnlijk puur toeval !

Experts hebben de meest uiteenlopende meningen over deze volgmethoden, er is dan ook geen speciale formule voor dezefrequentie analyse van Lotto nummers. Wanneer je eenmaal het idee van frequentie analyse hebt begrepen kun je je eigenformule ontwikkelen.

Lotto Nummer frequentie analyse

De winnaar van de allereerste Texas Lotto jackpot - ruim 21 miljoen - was een frequentie analyst. Die was evenwelgedwongen om een nogal unieke methode te gebruiken. Omdat er bijna geen Texas Lotto nummer-historie voorhanden was,gebruikte deze speler de nummer-historie van andere lotto loterijen.

---"Here's something to think about: How come you never see a headline like 'Psychic Wins Lottery'? Jay Leno---


naar boven:lotto loterij geluksnummers menu

Hans van Hove

© Copyright 2000- - J.P. van Hove - Contact- Disclaimer - Privacy