lotto tijdmachine menuknop

Jackpot Getallen TijdMachine !

Haal binnen die

3000 Jaar oude Getallen

Met deze oude Toverstok

toverstok
Klik:
..dan:

Tadadadaaa..: Uw Jackpot cijfers/Getallen !

Droomtijd

Hoe het allemaal begon
Over het ontstaan van de aarde en het leven op aarde bestaat bij de aboriginals deze mythe : In het begin was de aarde plat en kleurloos . Er waren geen bergen , geen rivieren en er was ook geen leven. Toen begon de droomtijd . 'Droomtijd' heeft niets met 'dromen' in de gebruikelijke betekenis van het woord te maken . Droomtijd heeft te maken met schepping , heden en toekomst . Het droomtijd verhaal vertelt over het begin van het leven , toen de grote vooroudergeesten uit de aarde opstegen. Ze gaven het land vorm en leven : de rondzwervende geesten gaven aan alles leven ,ook aan de aboriginals . Zodra zo'n geest iets aanraakte ,werd het aangeraakte doordrenkt met geestkracht en die kracht kon weer overgaan op andere voorwerpen en levende wezens . Ze gaven hun geestkracht aan planten en dieren ,rivieren ,rotsen ,grotten en poelen , meestal waren dat opvallende herkenningspunten in het landschap die tot op de dag van vandaag heilige plaatsen voor de aboriginals zijn . In die tijd , in de droomtijd dus ,werd door deze mythisch wezens de basis gelegd voor de traditionele levenswijze van de inboorlingen , die hun rechtstreekse afstammelingen zijn . Volgens die traditie werden hun voorouders door de 'droomtijdwezens' onderwezen in de juiste manier van leven en de juiste manier om met de aarde en de natuur om te gaan .

Waar ligt de grens tussen droomtijd en bewuste tijd ?

De grens tussen droomtijd en bewuste tijd is in de gedachtenwereld van de aboriginals heel vaag . Hun voorouders leven voort in de droomtijd , maar zij kunnen zich nog steeds op allerlei manieren manifesteren , bijvoorbeeld in de dromen van de levenden , maar ook in het onweer , de zandstormen en de geheime totems van de stammen . Overal is de magische kracht aanwezig , waar de oergeesten de levende en dode natuur mee hebben bezield . Daarom hebben de aboriginals ook een diep ontzag voor de natuur en gaan er ook met een grote omzichtigheid mee om . Dus de aboriginals leven niet alleen in de tijd van het hier en nu , de tijd die de mens bewust beleeft . Zij geloven dat achter de tijd van het bewustzijn de 'droomtijd' ligt .Omhoog: omhoog met de Jackpot Getallen Tijdmachine

J.P. van Hove - Disclaimer - Privacy
© Copyright 2000-