Lotto cijfers tijd machine U zit nu in de

Jackpot Getallen Tijdmachine

en u bent klaar om te vertrekken, u kunt zowel vooruit als achteruit in de tijd met deze Jackpot Getallen ( Lotto/Loterij ) TijdMachine. U kunt dan een keuze maken in uw scherm met de knoppen links (Vooruit/Achteruit) en dan rechts met de knoppen (... Jaar).

Links in het scherm komt dan telkens het een en ander te staan over de manier van Jackpot Getallen binnenhalen en/of de telkens verschillende aanwijzingen voor het binnenhalen van uw persoonlijke ( of zelfs winnende Lotto of Loterij ) Getallen: heel oude of heel nieuwe; van heel vroeger of de heel verre toekomst.


Zit u goed ? klaar om die tijdsprongen te maken...!
VEEL Plezier en VEEL Geluk !!


start lotto tijdmachine
J.P. van Hove - Disclaimer - Privacy
© Copyright 2000-