terug menu geluksnummersinfo

Frequentie Analyse

een Lotto/Loterij Geluksnummers methode:---"Getting an inch of snow is like winning 10 cents in the lottery". Bill Watterson ---

inchofsnow in de lotto

Lotto nummers menuNIEUW : De Lotto Uitslagen vanaf 1974, meest voorkomende Lotto Getallen, de juiste analyse Strategie, ga naar: delottouitslagen.nl


...Als ze al meedoen in zulke grote Loterijen, zullen deze spelers - zich bewust van waar ze aan meedoen - alles doen wat ze kunnen om hun kansen te verhogen. wat zou dat zijn ? de meeste mensen die zich toeleggen op Lotto nummer selectiemethoden of strategieën en veelvoudig winnaars zijn het erover eens dat dit een van de beste methoden is:

Frequentie Analyse:


Volgens Wikipedia: "het onderzoek naar de frequentie van letters of groepen van letters van een versleutelde tekst. Het wordt gebruikt als hulpmiddel voor het breken van klassieke cryptografie. De methode is gebaseerd op het feit dat binnen elke geschreven taal er frequentie waar te nemen is van bepaalde letters of lettercombinaties.Frequentie analyse vereist een basiskennis van de karakteristieken van een bepaalde taal, zo komen de E, N en A het meeste voor in het Nederlands. De meest voorkomende letters in het Frans zijn bijvoorbeeld E A I S T en van het Duits E N I R S"

---No woman can endure a gambling husband, unless he is a steady winner---Thomas Dewar quotes ---

women and lotto

Maar voor Lotto nummer selectie kan deze frequentie analyse natuurlijk ook uitstekend worden gebruikt, in het kort komt het erop neer dat de nummers worden bijgehouden die in een bepaalde periode worden getrokken in een Lotto/Loterij.Je kunt het vergelijken met de paardenrennen waarin de toekomstige winstkansen van een paard worden bepaald, aan de hand van zijn prestaties in het verleden.

---"In gambling the many must lose in order that the few may win--- George Bernard Shaw quotes---

Nummers die veel voorkomen in een bepaalde lotto/loterij worden hete nummers genoemd, sommige spelers zullen met deze nummers spelen, enkel in de veronderstelling dat deze nummers veel voorkwamen in het verleden deze dus ook weer veel zullen voorkomen in de toekomst.

Maar zo eenvoudig is het niet, andere spelers geloven dat zulke nummers juist aan het verdwijnen zijn, dus volgen ze de koude nummers, de nummers die nog niet zijn gevallen. De meeste specialisten echter zullen een combinatie spelen van deze hete en koude nummers. Sommige mensen spelen zelfs een combinatie van hete, koude en persoonlijke geluksnummers !

Ondanks dat er bepaalde patronen in een lotto/loterij lijken te zitten, doen alle Lotto/loterijen er alles aan om de nummers die worden getrokken echt volkomen willekeurig te laten vallen. Patronen die zichtbaar zijn, zijn dus waarschijnlijk puur toeval !

Experts hebben de meest uiteenlopende meningen over deze volgmethoden, er is dan ook geen speciale formule voor deze frequentie analyse van Lotto nummers. Wanneer je eenmaal het idee van frequentie analyse hebt begrepen kun je je eigen formule ontwikkelen.

Lotto Nummer frequentie analyse

De winnaar van de allereerste Texas Lotto jackpot - ruim 21 miljoen - was een frequentie analyst. Die was evenwel gedwongen om een nogal unieke methode te gebruiken. Omdat er bijna geen Texas Lotto nummer-historie voorhanden was, gebruikte deze speler de nummer-historie van andere lotto loterijen.

---"Here's something to think about: How come you never see a headline like 'Psychic Wins Lottery'? Jay Leno---

naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000- - J.P. van Hove -
Contact - Disclaimer - Privacy