terug menu geluksnummersinfo


De geschiedenis

van de Lotto

geschiedenis van de lotto


De voorganger van de lotto in de tegenwoordige vorm treffen we aan in de tijd van de Renaissance in Italie, waar de mensen waren begonnen weddenschappen aan te gaan omtrent de uitslag van de magistraatsverkiezingen, de afloop van grote zeereizen, de sterfdag van een paus, de geboortedag van een kroonpretendent, e.d. Als kansspel, dat systematisch wordt vertoond, verschijnt de lotto in Genua in het jaar 1620, toen de onder nemende Benedetto Gentile, lid van de Grote Raad van Genua, op het idee kwam om de toentertijdse belangstelling van de burgers om een weddenschap aan te gaan, systematisch te doen rangschikken.

In die tijd werd nl. in Genua elk jaar vijf burgers voor de functie van lid van de Grote Raad gekozen, en dit uit een aantal van 90 kandidaten in het totaal. De burgers probeerden het eindresultaat van de verkiezingen te voorspellen en er werden onderling geldelijke weddenschappen aangegaan. Benedetto Gentile heeft deze belangstelling volledig uitgebuit, het spel georganiseerd en het naar de andere landen overgebracht onder de naam "Genuese Lotto". Uitgevonden in Genua, heeft dit lottospel zich snel over het toentertijdse Europa verspreid.

Heden ten dage mag met stelligheid beweerd worden dat de lotto, naast zijn vele gedaanteveranderingen welke het vanaf zijn ontstaan tot nu toe beleefde en bovendien in zijn vele varianten, in onze tijd nog steeds een geluksspel is dat door een groot aantal deelnemers wordt bedreven.

De geschiedenis van de kansspelen is waarschijnlijk zo oud als onze beschaving zelf. Mensen hadden altijd gewed op de uitkomst van de gladiatorengevechten, paardesport, hondenrennen, verkiezingsuitslagen en bij nog vele andere gebeurtenissen. De liefhebbers van geluksspelen waren vaak een bronvan inspiratie voor de kunstenaars en de wetenschappers. Het is voldoende te melden dat de belangrijke tak van de wiskunde, de zgn. waarschijnlijkheidsberekening, zijn ontstaan en zijn ontwikkeling dankt aan geluksspelen. In de grondslag van deze hartstocht ligt, naar een algemeen oordeel, de mededingings geest, die stellig een onafscheidelijk deel van de menselijke natuur is. Een mens voelt zich prettig als hij aan anderen kan laten zien, dat hij intelligenter of tenminste slimmer is danzij.

Het lottospel is zonder twijfel het meest populaire kansspel in de meeste landen der wereld. Een van de redenen voor deze populariteit is zeker de volledige objectiviteit van ditspel: in deze zaak hangt nl. niets af van de werkelijke of onoprechte bijziendheid van een scheidsrechter, en ook niet van maagpijn van de voetbalkeeper.

De lottospeler is gewoon geconfronteerd met het TOEVAL in zijn zuivere gedaante. Toch is de speler in staat om de combinaties te maken, het verzamelen van de statistieken van de vorige trekkingen, het bepalen van de groepen van getallen die hem lijken "gelukkiger" te zijn, etc. Als hij een groep van getallen heeft gekozen, heeft de deelnemer aan het spel de behoefte aan een systeem.Zonder een systeem te doen gebruiken kan het hem overkomen dat, b.v. ondanks dat hij een groep van 6 getallen geraden heeft, hij toch zonder winst zou kunnen blijven, omdat hij een combinatie over het hoofd heeft gezien die juist niet mocht uitblijven. Een ander extreem geval is dat hij te veel combinaties invulde, die niet noodzakelijk waren en dus economisch gezien overbodig en onverantwoord zijn. We geloven dat iedereen in dit programma een systeem zal kunnen vinden (maken) naar zijn eigen zin.

Uit wiskundig gezichtspunt stelt het probleem van het systeem maken met de gegeven eigenschappen geen zware combinatorische opgave voor, maar voor zijn oplossing is zeer veel tijd nodig, zelfs voor een computer. Het is hier nagenoeg overbodig te vermelden, dat voor een succesvol samenstellen van een systeem ook een bepaalde wiskundige kennis nodig is. Ook is het duidelijk, dat alle pogingen voor het maken van een systeem door een amateur een tamelijk groot risico voor de samensteller meebrengen, zodat het makkelijker en betrouwbaarder is zich te verlaten op systemen die door een professional gemaakt zijn.
(R.Belic)

naar boven: lotto loterij geluksnummers menu

© Copyright 2000-- J.P. van Hove -
Contact- Disclaimer -Privacy